In aanloop naar een conferentie met het doel om de banden tussen de aanhangers van de huidige drie grote godsdiensten verder te versterken en hopende dat het Vaticaan ook zal worden vertegenwoordigd bij de interreligieuze dialoog.

We beweren niet dat we nieuwe ideeën hebben. Met uw instemming willen wij een aantal voorstellen doen om deze missie te mogen dienen en op ons te nemen. In het kader van de viering van het christendom dat zijn derde millennium ingaat, willen we meerdere activiteiten voorstellen, waaronder een gezamenlijk bezoek aan sommige heilige plekken in het Midden-Oosten, zoals Antiochië (Antakya), Tarsos (Tarsus), Efese (Efes) en Jeruzalem. We beschouwen dit als een goede gelegenheid om de uitnodiging van onze president, zijne excellentie Demirel, te herhalen om ons land te bezoeken opdat wij u de aanwezige heilige plaatsen kunnen laten zien. Het Anatolische volk wacht vol opwinding om u hun gastvrijheid te mogen tonen en u met enthousiasme te mogen begroeten.

We kunnen een uitnodiging regelen voor een gezamenlijk bezoek aan Jeruzalem, door een dialoog aan te gaan met Palestijnse leiders. Dit bezoek kan een reusachtige stap zijn voor de inspanningen om deze gezegende stad tot internationaal gebied uit te roepen, dat christenen, joden en moslims vrijelijk kunnen bezoeken zonder dat ze te maken krijgen met enige beperking en zelfs zonder een visum te hoeven aanvragen.

We willen een reeks van conferenties voorstellen, waar de leiders van de drie grote godsdiensten in verschillende hoofdsteden ter wereld bijeenkomen, waarvan de eerste in Washington DC kan worden georganiseerd. Voor de tweede serie zou de 2000ste verjaardag van Jezus ideaal zijn. Ook de uitwisseling van leerlingen zou nuttig kunnen zijn. Dat gelovige jongeren gezamenlijk onderwijs krijgen, zal hen nader tot elkaar brengen. In het kader van de studentenuitwisseling kan ook een theologieschool worden geopend in Harran in het plaatsje Urfa, de stad die bekendstaat als de geboorteplaats van Abraham, vader van de drie grote godsdiensten. Dit kan worden gerealiseerd door uitbreiding van de programma’s op de Harran Universiteit of in de vorm van een onafhankelijke universiteit met voldoende uitgebreide mogelijkheden om te voorzien in de behoeften van de drie godsdiensten.

De voorgestelde programma’s kunnen worden opgevat als overdreven grote werken, maar die zijn niet onhaalbaar. Er zijn twee soorten mensen op aarde: sommigen proberen zich aan de maatschappij aan te passen. Anderen, echter, willen hun eigen waarden toevoegen aan de maatschappij. Een maatschappij heeft al haar vooruitgang aan dit tweede type mens te danken. De Heer zij dank dat Hij hen heeft geschapen.

M. Fethullah Gülen
De nederige dienaar van de Heer

Lees meer:
Sidq (ware gedachten, ware woorden en ware daden)

Geschreven door M. Fethullah Gülen Sidq betekent ware gedachten, ware woorden en ware daden, en wordt derhalve op de volgende manier...

Sluiten