Het veroordelen van terreur en een betuiging van deelneming aan de Russische federatie

Door M. Fethullah Gülen

 

Ongeacht de reden of het doel, terrorisme mag nimmer worden goedgekeurd. Terrorisme, dat een waarde bedreigt die zo heilig is als het menselijk leven en dat de maatschappelijke veiligheid elimineert, is een zo ontaarde daad, dat het niet kan worden goedgekeurd door enige religie of vanuit een bepaalde interpretatie of een bepaald standpunt.

Volgens religie is het leven één van de basiswaarden die moet worden beschermd. Daarom kan terrorisme niet worden aangewend als middel, of het nu in het kader van een strijd voor onafhankelijkheid is of een poging om een religieus doel te bereiken. Een moslim, die vertegenwoordiger is van vrede en sereniteit, kan geen terrorist zijn en een terrorist kan geen moslim zijn.

Ik betuig mijn deelneming aan hen die geliefden zijn verloren bij de aanslagen, aan de autoriteiten en aan de bevolking van de Russische Federatie. Ik hoop op een spoedig herstel van de gewonden en ik deel op intense wijze in hun pijn.

18e Abant Platform

Waarde deelnemers, geachte academici, politici en denkers; ik groet jullie met de oneindige groet van Allah de almachtige.

Erbil is wat betreft historische, culturele, menselijke en maatschappelijke waarden een van de rijkste en vruchtbaarste gebieden ter wereld. De stad is in de geschiedenis toneel geweest voor zeer belangrijke beschavingen en heeft sociaal en politiek gezien belangrijke rollen vervuld.

Ik feliciteer het Abant Platform en haar waarde deelnemers voor hun interesse in het gebied. Want Erbil schittert nu net zoals in het verleden door haar culturele, handels- en onderwijsactiviteiten. Het is de belichaming van onderlinge relaties en de strategische ligging.

Broederschap, onderlinge steun en hulp zijn voor de mensen die hetzelfde gebied delen niet af- of uit te stellen, zeer belangrijke universele menselijke waarden. Vandaag de dag zijn er veel motieven aanwezig om tot een gemeenschappelijk beleid en standpunt in te nemen.

Dit gebied heeft in de laatste eeuw enorme politieke belangstelling getrokken. Zowel oorlog als vrede leren ons verschillende menselijke en internationale betrekkingen en we doen belangrijke ervaringen op. Naast ellende en drama kan oorlog ons ook wat leren en de mens volwassener maken. Maar uiteindelijk dient men terug te keren naar normaal maatschappelijk leven.

Het echte probleem begint ongetwijfeld hierna. Dit vergt een serieuze vorm van altruïsme, geduld en tolerantie. In Turkije hebben duizenden, zo niet miljoenen, mentaal, ideëel en spiritueel belangstelling voor dit gebied. Zij hebben als buurlandburgers oprechte belangstelling voor elke vorm van altruïsme, uitwisseling van kennis en ervaring in het kader van broederschap en vriendschap.

Ik hoop dat deze bijeenkomst op korte termijn haar vruchten zal afwerpen op maatschappelijk en cultureel terrein. Het afnemen van materiële en immateriële zorgen van de regionale bevolking zal de pijn in de regio in ieder geval deels verzachten. Langs deze weg feliciteer ik alle deelnemers en groet respectvol de selecte personen en wetenschappers die Erbil vertegenwoordigen;

Ik hoop van Allah de almachtige dat uw gastvrijheid zal leiden tot een vruchtbare actie en succes.

Met de oneindige groet van Allah…

M. Fethullah Gülen

Hulp

De naam van de liefdadigheidsinstelling ‘Kimse yok mu?’ betekent letterlijk ‘Is er iemand?’

Een instelling dat is opgericht in 2004 als vervolg op een televisie programma met dezelfde naam die enkele jaren werd uitgezonden op Samanyolu TV. Het goede doel is actief op zeven grote gebieden: noodpakketten bij rampen, medische projecten, onderwijs projecten, campagnes op speciale dagen, zusterfamilie projecten en steun voor Afrika projecten. Het biedt steun aan hen in nood in Turkije, de omliggende gebieden en in andere gebieden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Peru, Bangladesh, Darfur en Soedan, Ghaza, China, Indonesië, Pakistan, Haïti en Japan. Alleen al in 2007 heeft het goede doel bijvoorbeeld projecten voor medische hulp georganiseerd met voedsel distributie in 20 Afrikaanse landen en duizenden medische operationele programma’s per dag.

Waarom bestaat de Hizmetbeweging uit dienstverlenende netwerken?

Intieme, interpersoonlijke betrekkingen en emotionele relaties met degenen die het dichtstbij staan, maken het individuen in het alledaagse leven mogelijk om met behulp van netwerken hun wereld te doorgronden.

Interpersoonlijke interactie en affectieve banden zijn de fundamentele achtergrond voor deelname aan de beweging. Door de dienstverlenende netwerken zijn mensen beter in staat om te proberen in contact te komen met andere systemen, relaties, middelen, doelen en belangen. Zonder deze netwerken is het voor de meeste mensen niet mogelijk om hier zelf aansluiting bij te zoeken.

Verschillende onderzoekers hebben de zelfwerkzaamheid gemeten en geconcludeerd dat hoe actiever de deelnemers van de beweging zijn, hoe assertiever, zelfverzekerder, energieker en effectiever ze zijn in het gebruik van hun vermogens ten opzichte van degenen die minder betrokken zijn in het activisme.

De beweging stelt een uniforme identiteit ten toon, gebaseerd op de nuttige diensten voor iedereen, en is georganiseerd in netwerken omdat de verhoudingen in de Hizmetbeweging niet hiërarchisch, werktuiglijk of vooraf vastgelegd zijn. Op deze manier legt één groep of netwerk geen grotere last van beperkingen of verplichtingen op aan andere. De netwerken staan een relatie van autonomie en onderlinge afhankelijkheid toe.

Treden mensen toe tot de netwerken van de Hizmetbeweging door een gebrek aan andere opties?

Deel uitmaken van een netwerk in de Hizmetbeweging gebeurt niet uit gebrek aan keuze maar juist uit vrije keuze.

Het is een bewuste beslissing van individuen om deel uit te gaan maken van de beweging, en om er zelfontplooiing in vast te stellen en dit te ervaren. Daarom blijkt de collectieve actie van de beweging voor velen een oproep of roeping te zijn. Bovendien worden ze, in de verschillende dienstverlenende netwerken waar ze aan deelnemen, gemotiveerd en geïnspireerd door de ideeën en inbreng van andere deelnemers.