Category

Persberichten

Probeert de Hizmetbeweging een afzonderlijke, exclusieve maatschappij op te bouwen?

De meerderheid van de mensen die deelnemen aan de diensten is geïntroduceerd door vrienden. Het feit dat dit niet via familieleden of een soort clan-systeem gebeurt, laat zien dat relaties in de beweging veelomvattend, hervormend en blijvend zijn. Ook het feit dat introductie in en de...
Lees meer

NOVA Reportage over Gülen-beweging, een analyse

Verschenen in: Zaman Nederland Op 4 juli, twee weken na de uitverkiezing van Fethullah Gülen als grootste intellectueel ter wereld, verscheen een NOVA-reportage over de veelbesproken Gülen-beweging. Op basis van een anonieme getuige en vijf vermeende verklaringen beweren programmamake...
Lees meer

Integratie als geheime agenda

De NOVA-uitzending van 4 juli heeft een nieuw accent toegevoegd aan het Islamdebat, dat met de zomer vakantie in zicht dreigde in te zakken. Als het aan twee Tweede Kamerleden ligt onderzoekt de regering in hoeverre aanhangers van de Turkse denker Fethullah Gülen in ons land een vijfd...
Lees meer

Hoe zijn deelnemers in de Hizmetbeweging in staat om hun banden met het grotere publiek te kweken en te behouden?

De solide, sterke en diverse banden die individuen ervaren binnen dienstverleningsprojecten inspireren, motiveren en betrekken hen bij de diensten en de project-rendementen. Deelnemers van de beweging scheiden hun privélevens niet van deze projecten. Integendeel, ze verbinden hun priv...
Lees meer

Hoe zijn de verschillende onderdelen van de Hizmetbeweging met elkaar verbonden?

De instellingen en dienstverleningsprojecten zijn formeel onafhankelijk van elkaar, maar ze zijn wel geïnformeerd over elkaars activiteiten door netwerken van vrijwilligers en professionals die een goed voorbeeld voor elkaar zijn en die alternatieve perspectieven en forums bieden die ...
Lees meer

Hoe waarschijnlijk zijn fragmentatie en schisma’s in de Hizmetbeweging?

Het is onwaarschijnlijk dat fragmentatie en schisma’s optreden in de Hizmetbeweging vanwege verschillende redenen: De Hizmetbeweging heeft geen ideologie; haar wereldbeeld of geloofssysteem is niet dogmatisch verbonden aan een bepaalde vaste orthodoxie of interpretatie van waarden en ...
Lees meer

Hoe ‘doorgronden’ de individuen en groepen in de Hizmetbeweging hun wereld met behulp van de netwerken?

Individuen en groepen zijn samengekomen in de beweging om hun leven in saamhorigheid en actie te doorgronden. Ze herkennen en erkennen het belang, de waarden en het veelvoud van voordelen die ze vinden in het samen zijn en samenwerken. Ze delen oriëntaties die de actoren binden en de ...
Lees meer

Fethullah Gülens betuiging van deelneming aan het Japanse volk

  De tragische aardbeving en de daaruit voortvloeiende tsunami in Japan – een land waarmee we altijd vriendschappelijke betrekkingen hebben onderhouden – heeft ons allen geschokt en ons hele land voelt sterk mee met het Japanse volk. Ik heb er vertrouwen en geloof in dat he...
Lees meer

Fethullah Gülen veroordeelt terrorisme

Foto: AFP
De Turkse geleerde Fethullah Gülen heeft een mededeling gedaan betreffende de wrede terroristische aanslag die Turkije heeft getroffen. In Gülens verklaring staat: ‘Terroristische activiteiten, ongeacht wie de daders zijn of waar ze vandaan komen, zijn de meest kwaadaardige klappen vo...
Lees meer

Een paar woorden over de Da Vinci Code

    Sinds de Verlichting heeft de rede soeverein geregeerd als de bron van de waarheid die door de mensheid ontdekt moet worden op basis van zijn eigen intellectuele vermogens. Waarheid die rechtstreeks van God komt als zijn openbaring, is gereduceerd tot het niveau van een ...
Lees meer